x
x

Termeni si conditii

 1. Acceptarea Termenilor È™i CondiÈ›iilor

1.1. AceÈ™ti Termeni si CondiÈ›ii, inclusiv orice politici sau alÈ›i termeni È™i condiÈ›ii menÈ›ionaÈ›i in prezentul document È™i disponibile pe site, cu modificările ulterioare, reglementează relaÈ›ia contractuală a clientului cu entitatea COMLEX SYSTEM (preturibune.ro). Vă rugăm să citiÈ›i cu atenÈ›ie Termenii È™i Conditiile inainte de a finaliza comanda vi se va specifica în mod clar să acceptaÈ›i Termenii È™i CondiÈ›iile în versiunea publicată pe site la momentul plasării comenzii. Prin acceptarea acestor termeni sunteÈ›i de acord să respectaÈ›i Termenii È™i CondiÈ›iile în versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul plasării comenzii. Dacă nu acceptaÈ›i, nu puteÈ›i plasa comenzi pe site-ul nostru.

1.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Termenilor È™i CondiÈ›iilor prin postarea modificărilor pe site, fără o notificare prealabilă. Schimbările importante vor fi comunicateîntr-o manieră adecvată. Orice schimbare se va aplica noilor comenzi. AsiguraÈ›i-vă că recitiÈ›i Termenii È™i CondiÈ›iile de fiecare dată înainte de a finaliza comanda. Prin acceptarea acestor Termeni È™i CondiÈ›ii, sunteÈ›i de acord cu respectarea Termenilor È™i CondiÈ›iilor în versiunea publicată pe site la momentul vizitei dumneavoastră.

2. Site-ul

2.1.  www.preturibune.ro  este operat  de SC COMLEX SYSTEM  SRL, o societate comercială înscrisă legal, conform legislaÈ›iei din Romania, cu sediul social în Bucuresti, Str. Izvorul Trotusului Nr.5 CUI RO 22923783 È™i avand contul RO51 INGB 0000 9999 0186 5885, deschis la ING BANK DECEBAL.

2.2. SunteÈ›i în relaÈ›ie contractuală cu entitatea Comlex System care operează site-ul pe care îl vizitaÈ›i È™i/sau prin care încheiaÈ›i o tranzacÈ›ie online/telefonic, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

3. Statutul Dumneavoastră

Prin acceptarea acestor Termeni È™i CondiÈ›ii, confirmaÈ›i că sunteÈ›i consumator, că aveÈ›i cel puÈ›in 18 ani È™i că sunteÈ›i apt din punct de vedere legal pentru a încheia contracte obligatorii în numele dumneavoastră È™i că toate datele furnizate È™i necesare pentru achiziÈ›ionare sunt corecte, complete È™i adevărate în momentul în care plasaÈ›i comanda.

4. Formarea unui Contract

4.1 ConÈ›inutul site-ului nostru, din punct de vedere legal, nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasaÈ›i o comanda prin intermediul site-ului nostru, aceasta constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest site. Comanda dumneavoastră este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

4.2. Comanda poate fi plasată prin intermediul site-ului nostru sau telefonic. Pentru a face o comandă pe site, veÈ›i parcurge un proces simplu, la sfârÈ™itul căruia veÈ›i confirma comanda apăsând butonul "Comanda"/”Trimite comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligaÈ›ia dumneavoastră de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteÈ›i întotdeauna informat cu privire la preÈ›ul total care trebuie plătit È™i veÈ›i avea întotdeauna posibilitatea de a verifica È™i eventual de a corecta comanda. De asemenea, pentru comenzile telefonice, veÈ›i fi informat în ceea ce priveÈ™te suma de plată È™i modalitatea de livrare, inclusiv costuri suplimentare, dacă este cazul. Vezi secÈ›iunea Livrare.

4.3. După plasarea unei comenzi, veÈ›i primi un email prin care confirmăm primirea È™i înregistrarea comenzii dumneavoastră. Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dumneavoastră È™i noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dumneavoastră. Contractul se va referi strict la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dumneavoastră, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare telefonic sau prin email. În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situatie È™i vom rambursa sumele plătite de catre dumneavoastră pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispoziÈ›iile de rambursare din secÈ›iunea referitoare la drepturile dumneavoastră statutare de retragere prevăzute în aceÈ™ti Termeni È™i CondiÈ›ii, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-aÈ›i comunicat decizia dumneavoastră de terminare a contractului.

4.4. Vă rugăm să aveÈ›i în vedere că numai produsele listate pe site-ul nostru cu descrierea produsului È™i un preÈ› de vânzare sunt destinate vânzării. Materialele publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la bannerele afiÈ™ate pe site-ul nostru È™i/sau pe canalele noastre de social media, au scopul exclusiv de a promova un brand anume È™i nu creează o obligaÈ›ie din partea Comlex System de a avea disponibil sau de a face disponibile pentru vânzare produsele specifice prezentate în aceste materiale publicitare.

5. Dreptul Legal de Retragere

5.1. Perioada de Retragere

AveÈ›i dreptul legal de a vă retrage comanda sau din contractul încheiat cu noi în termen de 14 zile, fără a motiva retragerea. Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteÈ›i comunicarea de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Perioada de retragere va expira la 14 zile după data livrării, adică data la care dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, intraÈ›i în posesia fizică a produsului sau, în cazul mai multor produse care fac parte dintr-o singură comandă È™i au fost livrate separat: ultima zi în care dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, intraÈ›i în posesia fizică a ultimului produs.

5.2. Exercitarea dreptului de retragere

Trebuie să informați Comlex System cu privire la decizia de a vă retrage, printr-o declarație fără echivoc.

TrimiteÈ›i un e-mail la Serviciul ClienÈ›i la datele de contact afiÈ™ate pe site-ul nostru cu declaraÈ›ia dumneavoastră fără echivoc de retragere. Vă recomandăm să includeÈ›i numărul comenzii (ID-ul comenzii) sau numărul facturii, numărul contului bancar / titularul contului bancar în care ar trebui să fie rambursată suma, È™i o declaraÈ›ie clară că vă retrageÈ›i din contractul de achiziÈ›ie în cauză.

5.3. Excepții

Nu vă puteÈ›i retrage în cazul în care:produsele sunt personalizate conform specificaÈ›iilor dumneavoastră, produsele sunt consumabile,  sau in cazul programelor software care au fost activate/desigilate după livrare.

5.4. Consecințele retragerii

Vom efectua această rambursare prin transfer bancar. Avem dreptul de a amâna rambursarea până la primirea  È™i verificarea produselor.

5.4.1. Rambursarea:  Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră (cu excepÈ›ia costurilor rezultate din transportul produselor către noi) nu mai târziu de 14 zile de la primirea produsului returnat nouă.  Costurile de returnare a produsului: Conform legii, cheltuielile cu returul produselor către comerciant revin în sarcina consumatorului.

5.4.2. Returnarea produsului: VeÈ›i trimite înapoi produsele la adresa noastră de retur (vezi mai jos) nu mai târziu de 14 zile de la data la primirii mărfii. Termenul este respectat dacă trimiteÈ›i înapoi produsul înainte ca perioada de 14 zile să expire. Produsul poate fi returnat numai prin curier sau la sediul din care a fost livrat. PuteÈ›i găsi adresa de retur indicată în factura ce insoteste marfa, la Punct de Lucru, sau prin contactarea Serviciului ClienÈ›i la datele de contact indicate pe site-ul nostru.

5.4.3. Răspunderea dumneavoastră: RăspundeÈ›i doar pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipulare, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile È™i modul de funcÈ›ionare a produselor.

6. Răspundere

6.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaÈ›iile sale conform Comenzii È™i pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor È™i Serviciilor după livrare È™i în special pentru pierderea acestora.

6.2. Prin crearea È™i utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul îÈ™i asumă răspunderea pentru menÈ›inerea confidenÈ›ialității datelor de Cont (user È™i parolă) È™i pentru gestionarea accesării Contului, È™i, în măsura permisă de legislaÈ›ia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

6.3. Prin crearea Contului È™i/sau utilizarea ContinuÈ›ului È™i/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres È™i fără echivoc Termenii È™i CondiÈ›iile site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării Contului È™i/sau utilizării conÈ›inutului È™i/sau la data plasării Comenzii.

6.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor site-ului.

6.5. Excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu vânzarea unui produs, altfel de cum se prevede în legislaÈ›ia în vigoare.

6.6. Nu căutăm (È™i nici unul din aceÈ™ti Termeni È™i CondiÈ›ii nu au această destinaÈ›ie) să excludem sau să limităm răspunderea È™i nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 •          pierderi sau daune cauzate de fraudă, greÈ™eli intenÈ›ionate sau înÈ™elăciune săvârÈ™ită de noi cu intenÈ›ie;
 •          răspundere care, conform legilor în vigoare pentru protecÈ›ia consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 •          nici orice altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislaÈ›ia în vigoare.

6.7. Nu vom fi È›inuÈ›i responsabili pentru orice neexecutare, sau pentru întârzierea în executarea oricăreia dintre obligaÈ›iile noastre în temeiul unui contract, în masura în care este cauzată de evenimente în afara controlului nostru rezonabil (un "eveniment de forță majoră"). Un eveniment de forță majoră include, fără a se limita la, rebeliunea civilă, revoltă, atac terorist, război, incendiu, dezastre naturale, epidemii, imposibilitatea de a utiliza transportul, aeronavele sau alte mijloace de transport public sau privat, imposibilitatea de a utiliza reÈ›elele de telecomunicaÈ›ii publice sau private, legile, legislaÈ›iile, reglementările sau restricÈ›iile oricărui guvern.

6.8. Vă rugăm să reÈ›ineÈ›i că trebuie să respectaÈ›i toate legile È™i reglementările aplicabile. Nu vom fi È›inuÈ›i responsabili pentru nici o încălcare cu privire la oricare din aceste legi.

7. Alegerea Legii și Jurisdicției

AceÈ™ti Termeni È™i CondiÈ›ii, precum È™i toate aspectele apărute sau legate de aceÈ™ti termeni È™i contractul de cumpărare vor fi reglementate de legea țării, cu excluderea legilor de conflict. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii aparute între Comlex System È™i ClienÈ›i/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluÈ›ionate de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti române competente, din Municipiul BucureÈ™ti.

8. ReclamaÈ›ii È™i căi de atac în afara instanÈ›ei

În România:

Comisariatul JudeÅ£ean pentru ProtecÅ£ia Consumatorilor Ilfov, Adresa: BucureÈ™ti, Strada Transilvaniei nr. 2, Sector 1, cod poÈ™tal 010798, Tel.: 021/315.03.55, Fax: 021/315.03.28

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal și Confidențialitate

COMLEX SYSTEM S.R.L. respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind confidentialitatea datelor cu caracter personal si modul in care sunt utilizate acestea. Compania noastra isi asuma responsabilitatea de a nu instraina sau face publica catre terti baza de date a site-ului www.preturibune.ro. Aceste date pot fi transmise numai organelor abilitate in vederea verificarii tranzactiilor comerciale.

COMLEX SYSTEM S.R.L. colecteaza date cu caracter personal numai daca acestea sunt oferite in mod voluntar, cu acordul total al clientului, in urmatoarele scopuri:

 1. intocmirea actelor necesare tranzactiei financiare si expedierea produselor comandate;
 2. rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre client;
 3. trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/sau prin apel telefonic;
 4. oferirea de vouchere cadou clientilor fideli;
 5. contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;

Prin crearea Contului, fiecare Client si-a exprimat consimtamantul ca www.preturibune.ro sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. In cazul in care doriti sa nu mai primiti materiale informative privind produsele, promotiile si ofertele site-ului nostru pe adresa de e-mail, puteti folosi butonul de Dezabonare din josul paginii de e-mail.

Orice Client are dreptul de a obtine de la COMLEX SYSTEM S.R.L., printr-o cerere scrisa pe adresa de e-mail (office@preturibune.ro):

 1. confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 2. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 4. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe websitul www.preturibune.ro sau a accesarii (comandarii) produselor/serviciilor www.preturibune.ro, Clientul iÅŸi dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către www.preturibune.ro în propriul sistem informatic, atât manual cât ÅŸi automat, în scopurile enunÅ£ate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia si prelucrarea datelor personale. Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre www.preturibune.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul ÅŸi de a nu oferi companiei COMLEX SYSTEM S.R.L. date cu caracter personal.

Oricare Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, prin transmiterea catre COMLEX SYSTEM S.R.L. a unei cereri scrise prin e-mail la office@preturibune.ro ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Oricare Client are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare prin transmiterea catre COMLEX SYSTEM S.R.L. a unei cereri scrise prin e-mail la office@preturibune.ro, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Clientul are dreptul de a se opune, colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

COMLEX SYSTEM S.R.L. colecteaza informatii privind paginile accesate in cadrul site-ului nostru si IP-ul de pe care este vizitat site-ul. www.preturibune.ro poate utiliza cookies, stocand temporar date cu caracter personal pentru securizarea accesului site-ului si pentru o cat mai buna functionare a site-ului si oferirea de servicii de inalta calitate.

COMLEX SYSTEM S.R.L. se obliga ca datele colectate ale Clientului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate. Exceptie va face situatia in care transferul / accesarea / vizualizarea / etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Daca alegeti sa efectuati plata online, www.preturibune.ro nu va stoca decat datele dumneavoastra personale necesare tranzactiei. Stocarea si procesarea datelor de pe cardul dumneavoastra se va face pe serverele procesatorului de plati in functie de tipul cardului dumneavoastra. COMLEX SYSTEM S.R.L. nu stocheaza si nu solicita detalii legate de cardul dumneavoastra. Datele cu caracter personal furnizate vor putea fi dezvaluite fara acordul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari:

 1. bancile implicate in platile online,
 2. organismele Internationale de Carduri,
 3. furnizori de servicii/produse,
 4. catre institutiile abilitate (cf Legii 677/2001);

www.preturibune.ro utilizeaza metode si tehnologii de securitate, inclusiv reguli aplicate salariatilor si proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale actualizate. Site-ul este gazduit pe un server securizat privind accesul oricaror altor persoane decat cele autorizate, fiind instalate in incinte adecvate tehnic. COMLEX SYSTEM S.R.L. nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date cu caracter personal.

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane in vigoare. In caz de litigiu, COMLEX SYSTEM S.R.L. va incerca mai intai rezolvarea problemei pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea reclamatiei pe adresa de e-mail. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat mai sus, vom lua in considerare apelarea la instanta judecatoreasca abilitata.

 Daca aveti intrebari legate Politica de Confidentialitate a companiei sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate  va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail office@preturibune.ro

 9.1. Comlex System are obligaÈ›ia de a administra în condiÈ›ii de siguranță È™i numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client. S.C. COMLEX SYSTEM S.R.L. (www.preturibune.ro)  este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0001236

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. COMLEX SYSTEM S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe preturibune.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

Astfel, COMLEX SYSTEM poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Preturibune.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul preturibune.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, Comlex System va furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un contract ca aceste informatii sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata la adresa:  Str.Ion Minulescu nr.105, sector 3, Bucuresti.

9.2. Scopul colectării datelor este:

– informarea ClienÈ›ilor/Cumpărătorilor privind situaÈ›ia Contului lor, inclusiv validarea, expedierea È™i facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile È™i sau serviciile achizitionate

– trimiterea de Newslettere È™i/sau alerte periodice, prin folosirea poÈ™tei electronice (e-mail, SMS)

–de cercetare de piață, de urmărire È™i monitorizare a vânzărilor È™i comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

–de facturare È™i livrare a comenzii. Refuzul precizării datelor atrage anularea comenzii.

9.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont È™i/sau de Comandă, Cumpărătorul declară È™i acceptă necondiÈ›ionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a COMLEX SYSTEM  È™i îÈ™i dă acordul expres È™i neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate È™i prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 9.2.

9.4. Prin acceptarea Termenilor È™i CondiÈ›iilor aÈ›i luat la cunoÈ™tință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenÈ›ie, dreptul de opoziÈ›ie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiÈ›iei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date.

9.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate È™i expediate la adresa: Str. Ion minulescu nr.105, Sector 3 BucureÈ™ti, în atenÈ›ia S.C. COMLEX SYSTEM  S.R.L., vă puteÈ›i exercita dreptul de intervenÈ›ie asupra datelor, după caz:

 •          rectificarea, actualizarea, blocarea sau È™tergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 •           transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date;
 •          notificarea către terÈ›ii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeÈ™te imposibilă sau nu presupune un efort disproporÈ›ionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

9.6. De asemenea, comlex System  poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relaÈ›ii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenÈ›ialitate din partea acestora È™i numai in scopurile menÈ›ionate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță È™i că furnizarea acestor informaÈ›ii personale se face conform legislaÈ›iei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor È™i Serviciilor noastre, asiguratori, firme de creditare cu care Comlex System a încheiat un parteneriat.

9.7. InformaÈ›iile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate È™i către Parchetul General, PoliÈ›ie, instanÈ›ele judecătoreÈ™ti È™i altor organe abilitate ale statului, în baza È™i în limitele prevederilor legale È™i ca urmare a unor cereri expres formulate.

9.8. Comlex System va păstra confidenÈ›ialitatea informaÈ›iilor de orice natură pe care le furnizaÈ›i. Dezvăluirea informaÈ›iilor furnizate se va putea face doar în condiÈ›iile menÈ›ionate în prezentul Document.

9.9. Nici o declaraÈ›ie publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terÈ›e părÈ›i nu va fi făcuta de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

9.10. Prin transmiterea de informaÈ›ii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiÈ›i Vânzătorului acces nerestricÈ›ionat È™i irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afiÈ™a, modifica, transmite È™i distribui aceste materiale sau informaÈ›ii. SunteÈ›i, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaÈ›ii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aÈ›i trimis prin intermediul site-ului. Comlex System nu va constitui subiect de obligaÈ›ii referitoare la confidenÈ›ialitatea informaÈ›iilor trimise, dacă legislaÈ›ia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

9.11. Prin înscrierea în baza de date a Comlex System, Clientul/Cumpărătorul îÈ™i oferă consimțământul expres, în limitele legislaÈ›iei în vigoare, de a fi contactat de către terÈ›i, parteneri ai Comlex System: furnizori de servicii de marketing, alÈ›i furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător È™i Vânzător, precum È™i de agenÈ›ii de stat, guvernamentale, atunci când legislaÈ›ia prevede acest lucru, cât È™i de alte companii cu care Comlex System poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor È™i/sau a Serviciilor etc.

10. Risc și Titlu de Proprietate

10.1. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va trece în grija dumneavoastră atunci când dumneavoastră sau o parte terță indicată de dumneavoastră (alta decât transportatorul solicitat de Comlex System) dobândeÈ™te posesia fizică a produselor. În cazul returului de produse, riscul de pierdere sau deteriorare a produselor trece în grija noastră atunci când noi, sau o parte terță indicată de către noi, dobândeÈ™te posesia fizică a produselor.

10.2. Dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija dumneavoastră când vom primi plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv cheltuielile de livrare dacă este cazul, comisioanele de manipulare sau taxe similare, dacă este cazul. În cazul returului de produse, dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija noastră după îndeplinirea obligaÈ›iilor noastre de rambursare în conformitate cu aceÈ™ti Termeni si Conditii.

11. Anularea de către Comlex System

Putem rezilia contractul de cumpărare printr-o notificare, iar dumneavoastră nu aveÈ›i dreptul de a solicita despăgubiri în următoarele cazuri:

 •          datele furnizate de dumneavoastră pe site sunt incomplete sau incorecte;
 •          nerespectarea termenilor si condiÈ›iilor noastre (cu excepÈ›ia cazurilor de nerespectare minoră);
 •          activitatea dumneavoastră pe site provoacă sau poate provoca prejudicii de orice fel pentru noi, afiliaÈ›ii sau furnizorii noÈ™tri;
 •          efectuarea a mai mult de trei încercări consecutive de livrare eÈ™uate pentru acelaÈ™i produs.

12. Politica de vânzare online

12.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate, Comlex System îÈ™i rezervă dreptul de a restricÈ›iona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi È™i/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe site, acÈ›iunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Comlex System. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de RelaÈ›ii cu ClienÈ›ii al Comlex System, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

12.2. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adaugarea Bunurilor È™i/sau Serviciilor dorite în coÈ™ul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. O data adăugat în coÈ™ul de cumpărături, un Bun È™i/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziÈ›ie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coÈ™ul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

12.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacÈ›iunea directă cu acesta sau prin adresele menÈ›ionate la secÈ›iunea “Contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaÈ›iile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

12.4. Toate tarifele aferente Bunurilor È›i/sau Serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) È™i includ TVA.

12.5. Toate informaÈ›iile folosite pentru descrierea Bunurilor È™i/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaÈ›ie contractuală din partea Comlex System, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Imaginile produselor pot conÈ›ine accesorii neincluse în pachetele standard.

12.6. Ne rezervăm dreptul de a È™terge/adăuga orice informaÈ›ie de pe site sau de a întrerupe activitatea fără o notificare prealabilă.

12.7. Referirile la alte site-uri există pentru a ajuta clientul/cumpărătorul. Nu ne asumăm răspunderea pentru conÈ›inutul acestora.  

12.8. După achiziÈ›ionarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziÈ›ionat. Solicitarea va fi transmisă catre adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ ClienÈ›i/ Cumpărători de pe site È™i se implică activ în dezvoltarea de noi servicii È™i în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

12.9. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaÈ›ie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

12.10. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de catre Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaÈ›ie ulterioară a vreunei părÈ›i față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata sa pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 •           neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacÈ›iei, în cazul plății online;
 •          invalidarea tranzacÈ›iei de către procesatorul de carduri agreat de Comlex System, în cazul plății online;
 •          datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete È™i/sau incorecte;

 

13. Preț, Reduceri și Plată

13.1. PreÈ›

13.1.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe site-ul nostru la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.

13.1.2. PreÈ›urile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe site È™i includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe site. Nu suntem responsabili pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului dumneavoastră de credit sau de debit. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de dumneavoastră

13.1.3. PreÈ›urile produselor È™i alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare.

13.1.4. În condiÈ›iile prevăzute de lege, preÈ›urile bunurilor electronice afisate pe site includ Taxa de Timbru Verde.

13.2. Reduceri de preÈ›

13.2.1. Putem acorda reduceri de preÈ› pentru produsele achiziÈ›ionate de pe site-ul nostru în conformitate cu regulile stabilite privind reducerile. Regulile aplicabile pentru reduceri sunt disponibile la locul în care reducerile sunt afiÈ™ate. Reducerile pot fi asigurate în diferite forme (ex: promoÈ›ii, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar). Nu aveÈ›i dreptul la o reducere dacă reducerea nu a fost determinată de către noi sau în cazul în care comanda dumneavoastră nu este conformă regulilor privind reducerile.

13.2.2. Dacă nu specificăm altfel, reducerile sunt scăzute din valoarea totală a preÈ›ului următoarei comenzi. În cazul unei comenzi pentru mai multe produse,  se va aplica uniform un procent de reducere pentru fiecare produs din această comandă sau se va aplica o reducere fixă în mod proporÈ›ional, pe fiecare produs din această comandă; în cazul în care suma nu poate fi aplicată uniform, restul se va aplica comenzii, câte un produs o dată, până când nu va mai fi disponibilă nici o reducere.

13.2.3. Când returnaÈ›i un produs, iar returul vă conferă dreptul la o rambursare din orice motiv (drept voluntar de returnare a produselor, drept legal de retragere, garanÈ›ie), suma rambursată va fi redusă cu contravaloarea reducerii aplicate produsului returnat, fiind rambursată numai suma efectiv achitată.

13.2.4. Reducerea nu poate fi efectuată sub formă de numerar sau rambursare.

13.2.5 Sistemul de comandă permite aplicarea unui singur voucher de reducere, indiferent de provenienÈ›a acestuia (ex: promoÈ›ii, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar, email, Facebook, Google), nefiind cumulabile intre ele È™i nici cu alte vouchere.

13.2.6 Voucherele È™i cupoanele de reducere au o perioadă de valabilitate prestabilită È™i notificată în prealabil în momentul generării acestora (ex: în contul de client, pagina de campanie, newsletter, email, Facebook, Google, etc) È™i nu pot fi utilizate după ce au expirat.

13.3. Plată

13.3.1. Puteți utiliza una dintre modalitățile de plată oferite pe site-ul nostru conform condițiilor indicate pe acesta, dacă există.

13.3.2. Plata prin mobilPay este o modalitate de plată on-line cu cardul. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Comlex System È™i nici nu vor fi stocate de către de Comlex System sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituÈ›ia de autorizare a TranzacÈ›iei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. În anumite cazuri, pentru mentinerea securității TranzacÈ›iilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita schimbarea parolei contului. Din motive de securitate a TranzacÈ›iilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site È™i să nu seteze opÈ›iunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă È™i se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conÈ›ină cel puÈ›in opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre È™i caractere speciale).

13.3.3. Perioada de plată depinde de modalitatea de plată pe care o alegeÈ›i È™i/sau de furnizorul terță parte de servicii de plată (a se vedea secÈ›iunea următoare). Dacă nu putem efectua livrarea unui produs comandat după ce aÈ›i efectuat plata, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs, în conformitate cu dispoziÈ›iile privind rambursarea din secÈ›iunea privind drepturile dumneavoastră legale de retragere stabilite în aceÈ™ti Termeni È™i CondiÈ›ii, în termen de cel mult 7 zile în condiÈ›iile specificate anterior în Termeni È™i CondiÈ›ii.

13.3.4. Atunci când alegeÈ›i o modalitate de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată aÈ›i putea fi supus unor termeni È™i condiÈ›ii È™i/sau unor taxe percepute de terÈ›a parte È™i veÈ›i achita în conformitate cu termenii È™i condiÈ›iile aplicabile între dumneavoastră È™i furnizorul terță parte de servicii de plată; vă recomandăm să citiÈ›i aceÈ™ti termeni È™i condiÈ›ii.

13.3.5. Ne rezervăm dreptul de a restricÈ›iona în mod individual modalitățile de plată disponibile pentru dumneavoastră. În cazul în care se aplică o astfel de restricÈ›ie È™i doriÈ›i să primiÈ›i mai multe informaÈ›ii, contactaÈ›i Serviciul ClienÈ›i.

13.3.6. Nu ne asumăm responsabilitatea în cazul în care modalitatea de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată nu este disponibilă sau nu funcÈ›ionează.

13.3.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce oricând modificări asupra modalităților de plată disponibile È™i/sau a condiÈ›iilor acestora prin postarea modalităților de plată disponibile pe acest site fără nici o altă notificare.

13.3.8. Fiecare parte îÈ™i plăteÈ™te propriile cheltuieli pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de achiziÈ›ie.

14. Livrarea și Costurile de Livrare

14.1. IntenÈ›ionăm să efectuăm livrarea în perioada de timp estimată, indicată pentru un anumit articol de pe site-ul nostru, dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea comenzii. Datele preconizate pentru livrare indicate pe site-ul nostru sunt doar aproximative È™i orientative È™i nu limitează perioada de livrare de 30 zile prevăzută în prezenta secÈ›iune. Dacă nu putem efectua livrarea în termenul de livrare de 30 de zile, vă vom informa prin e-mail. În cazul în care nu vom primi nici un răspuns de la dumneavoastrăîn termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării noastre, se consideră că aÈ›i acceptat prelungirea perioadei de livrare, care nu limitează dreptul dumneavoastră de a anula sau retrage comanda. În cazul în care, nu putem efectua livrarea nici în termenul prelungit de livrare, vă vom informa prin e-mail, È™i, în măsura permisă de lege, vom conveni cu dumneavoastră termenul de livrare, dacă este cazul.

14.2. Livrăm produsele pentru care am acceptat comanda dumneavoastră prin intermediul unei companii de transport selectată de noi. Livrăm la adresa pe care ne-aÈ›i furnizat-o pentru livrare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru cazurile în care adresa este comunicată incorect sau incomplet.

14.3. Livrarea este GRATUITÄ‚ doar in reteaua firmei de curiereat pentru orice comandă cu valoare minimă achitată de 200 lei, exclusiv pentru membrii Comlex System. Pentru comenzile sub această valoare, se va percepe o taxă de transport specificata la sectiunea transport in dreptul fiecarui produs. 

15. Țările cu Livrare și Restricțiile de Livrare

15.1. Furnizăm produse comandate prin intermediul site-ul(-urilor) nostru(noastre) persoanelor fizice/juridice/consumatorilor finali cu o adresă de expediere în Romania.

15.2. Ne rezervăm dreptul de a limita în mod individual cantitățile pe care le puteÈ›i comanda sau pentru care noi acceptăm o comandă È™i/sau de a restricÈ›iona sau exclude în mod individual livrarea sau prestarea serviciului către dumneavoastră È™i/sau de a restricÈ›iona sau exclude în mod individual unele dintre metodele de plată disponibile pentru dumneavoastră È™i/sau de a restricÈ›iona sau exclude (în măsura permisă de lege) contul dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la motive legate de comportamentul sau activitatea pe care aÈ›i avut-o pe site-ul nostru, în cazul în care accesul la sau existenÈ›a contului dumneavoastră sau acest comportament ar putea dăuna Comlex System în orice fel sau dacă vom constata existenta unor nereguli È™i/sau încălcări ale oricăror dispoziÈ›ii ale termenilor È™i condiÈ›iilor noastre. În acest caz, vă puteÈ›i adresa Serviciului ClienÈ›i la datele de contact indicate pe site-ul nostru pentru mai multe informaÈ›ii despre decizia sau acÈ›iunea noastră.

16. Returnarea Voluntară a Produselor / Garanție privind Returnarea

16.1. În plus față de dreptul dumneavoastră legal de retragere (a se vedea secÈ›iunea separată) sau drepturile dumneavoastră în cazul în care un produs este defect sau neconform (a se vedea secÈ›iunea de garanÈ›ie), vă acordăm în mod voluntar dreptul de a returna orice produs din orice motiv, conform celor stabilite mai departe în această secÈ›iune privind returul produselor.

16.2. Acest drept privind retururile produselor nu se aplică la produsele conform specificațiilor dumneavoastră, produsele consumabile, programe software care au fost activate/desigilate după livrare.

16.3. În cazul în care criteriile de mai sus nu sunt îndeplinite, din păcate, nu vom putea accepta returul È™i în consecință nu vă vom putea rambursa preÈ›ul plătit. Ne rezervăm dreptul de a va solicita achitarea contravalorii costurilor ocazionate de retrimitere a produsului către dumneavoastră.

16.4. Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră nu mai târziu de 14 zile de la primirea acestuia.

16.5. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar, in acest sens fiind necesar sa ne furnizaÈ›i un cont IBAN precizând È™i titularul acestuia.

16.6. Dacă doriÈ›i să schimbaÈ›i un produs, schimbul va fi tratat ca retur. Rambursarea se va face în conformitate cu această secÈ›iune, urmând ca dumneavoastră să plasaÈ›i o nouă comandă pentru produsul de înlocuire.

16.7. Dreptul dumneavoastră de a returna produsele în conformitate cu această secÈ›iune este separat de dreptul dumneavoastră legal de a vă retrage comanda sau din a vă retrage din contractul încheiat cu noi (a se vedea secÈ›iunea separată).

17. Garanție

17.1. Pentru produsele pe care le vindem prin intermediul site-ului nostru, garantăm conformitatea È™i calitatea produselor pentru perioada prevăzută în documentele justificative (ex: certificate de garanÈ›ie), pe care le oferim sau le punem la dispoziÈ›ia dumneavoastră. Vă garantăm că fiecare produs, la livrare È™i pe întreaga perioadă de garanÈ›ie aplicabilă, va confirma descrierea sa în toate aspectele semnificative, va fi de o calitate satisfăcătoare È™i se va potrivi în mod rezonabil pentru toate scopurile pentru care produsele de acest tip sunt de obicei furnizate.

17.2. VeÈ›i beneficia întotdeauna de drepturile de garanÈ›ie ale consumatorului prevăzute de legea aplicabilă. În cazul în care garanÈ›ia pe care o oferim limitează sau exclude orice drepturi pe care le aveÈ›i în conformitate cu legislaÈ›ia obligatorie aplicabilă, dispoziÈ›iile acestei legislaÈ›ii vor prevala.

17.3. Perioada de garanÈ›ie este de 12 luni de la livrare, cu excepÈ›ia cazului în care este prevăzută o altă perioadă de garanÈ›ie în documentele justificative (în special în certificatul de garanÈ›ie), iar această perioada de garanÈ›ie este permisă de lege pentru aceste produse specifice.

17.4. GaranÈ›ia este acordata în condiÈ›iile acÈ›ionării de către dumneavoastră în conformitate cu instrucÈ›iunile privind utilizarea È™i întreÈ›inerea.

17.5. GaranÈ›ia nu se aplică în caz de uzură a produselor (sau părÈ›i ale acestora), cauzata de utilizarea produselor in alte scopuri fata de acelea pentru care au fost destinate. De asemenea, garanÈ›ia nu se aplică în caz de defecte cauzate de utilizarea incorectă È™i tratamentul neprofesional sau nepotrivit sau pentru eventualele pagube produse ca urmare a acestei utilizări. Pentru articolele vândute la un preÈ› mai mic garanÈ›ia nu se aplică pentru defectele pentru care a fost convenit preÈ›ul mai mic. Pentru articolele pre-utilizate, dacă este cazul, nu suntem răspunzători pentru imperfecÈ›iuni care corespund nivelului de utilizare sau uzură prezentate de produs la momentul livrării.

17.6. InformaÈ›iile cu privire la termenii È™i condiÈ›iile de garanÈ›ie Comlex System, precum È™i instrucÈ›iunile generale de utilizare È™i întreÈ›inere a anumitor tipuri de articole pot fi furnizate sau puse la dispoziÈ›ie pe e-mail prin cerere realizata de catre client pe e-mail.

17.7. În cazul în care produsul livrat este defect sau neconform, beneficiaÈ›i de drepturile care decurg din garanÈ›ia noastră. Nu beneficiaÈ›i de drepturile È™i dispoziÈ›iile prezentei secÈ›iuni (măsuri în caz de defecte sau neconformitate) în măsura în care È™tiaÈ›i despre defect atunci când aÈ›i plasat comanda (sau cineva o terță parte în numele dumneavoastră) sau dumneavoastră aÈ›i cauzat defectul.  În cazul în care un produs livrat este defect sau neconform, vă rugăm să ne informaÈ›i cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil de la descoperirea defectului sau neconformității È™i să ne returnaÈ›i produsul. În acest caz, ne veÈ›i furniza documente justificative pentru reclamaÈ›ia dumneavoastră, inclusiv formularul de retur completat, factura sau dovada plății È™i motivele reclamaÈ›iei. Vom examina produsul în consecință.

17.8. AveÈ›i dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea produsului, în cazul în care această solicitare nu este nerezonabilă în ceea ce priveÈ™te natura defectului sau a neconformității si cu respectarea conditiilor de acordare a garantiei. Dacă, în mod rezonabil, nu putem repara sau înlocui produsul, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs in termen de 14 zile conform legii. Prin acceptarea acestor Termeni È™i CondiÈ›ii, sunteÈ›i de acord în mod expres că în temeiul obligaÈ›iei noastre de garanÈ›ie, putem alege să vă rambursăm suma plătită pentru acest produs având în vedere că, din perspectiva drepturilor consumatorilor, rambursarea este cel puÈ›in la fel de favorabilă pentru Dumneavoastră, ca È™i alte drepturi de garanÈ›ie de care puteÈ›i beneficia.

17.9. În caz de reparare sau înlocuire, vom livra produsul reparat sau înlocuit, fără a percepe costuri suplimentare. În acest caz, nu aveÈ›i dreptul la o rambursare a sumelor plătite sau o reducere a preÈ›ului de achiziÈ›ie. Se vor aplica aceiaÈ™i termeni È™i condiÈ›ii din contractul de achiziÈ›ie iniÈ›ial pentru produsul reparat sau înlocuit. În caz de reapariÈ›ie a aceluiaÈ™i defect la produsul reparat sau înlocuit, în plus față de orice alte drepturi la garanÈ›ie de care beneficiaÈ›i, puteÈ›i returna produsul È™i solicita rambursarea sumei achitate.

17.10. Pentru cazurile de rambursare a sumelor achitate pentru produse returnate de către dumneavoastră, vom rambursa în termen de 14 zile suma totală primită de la dumneavoastră pentru aceste produse.

17.11. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar. Dacă nu ne-aÈ›i comunicat deja acest lucru, vă rugăm sa ne transmiteÈ›i cel mai târziu la data returnării produsului, detaliile contului bancar personal (numele băncii, codul IBAN, numele titularului de cont), în care putem efectua rambursarea.

17.12. Vă vom rambursa toate costurile rezonabile directe pe care le-aÈ›i suportat pentru returnarea produsului defect sau neconform. De asemenea, în cazul livrării unui/mai multor produs(e) care nu a/au fost comandat(e), vă vom rambursa aceste costuri de returnare.

17.13. Dacă nu există nici certificat de garanție pentru un anumit produs, factura sau dovada plății vor servi drept certificat de garanție. Pentru a apela la garanție, dacă este necesar, vă sfătuim să păstrați certificatul de garanție, factura sau dovada efectuării plătii.

18. Publicitate

18.1. Newsletterele Comlex System sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Comlex System. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

18.2. Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul cu privire la primirea de newslettere în orice moment:

 •          prin contactarea Comlex System în acest sens.
 •          prin accesarea link-ului de dezabonare afiÈ™at în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

19. Înscrierea de review-uri È™i comentarii

19.1. Înscrierea de Review-uri È™i Comentarii se poate face, de către Utilizatori/ClienÈ›i/Cumpărători, în secÈ›iunea “Review-uri”. InformaÈ›iile înscrise pot fi atât pozitive, cât È™i negative, È™i se vor referi strict la caracteristicile È™i modul de folosire al unui produs sau serviciu.

19.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu pe site, Utilizatorii/ClienÈ›ii/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial È™i dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui È™i de a afiÈ™a acest conÈ›inut.

19.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici È™i/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informaÈ›ii legate de aspecte ce se pot schimba (preÈ› sau oferte promoÈ›ionale) sau informaÈ›ii care È›in de modul desfășurării Comenzii;

–    să folosească doar limba română. Sunt permise È™i cuvintele sau expresiile care, deÈ™i nu sunt considerate româneÈ™ti, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

–    să se asigure că informaÈ›iile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînÈ™elătoare È™i în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părÈ›i, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea È™i cumpărărea de produse sau servicii;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod È™i în nicio măsura, date personale (detaliile de contact, informaÈ›ii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume È™i/sau prenume etc.) sau orice altă informaÈ›ie care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informaÈ›ii È™i/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeaÈ™i activitate comercială ca È™i Vânzătorul;

–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziÈ›ie de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii care să conÈ›ină materiale de natură publicitară;

–    să nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe site.

19.4. Pe lângă o evaluare realistă critica, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga È™i un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenÈ›a Rating-ul general al produsului sau serviciului, acesta fiind vizibil pentru alÈ›i utilizatori/clienÈ›i/cumpărători în pagina de produs sau la comparaÈ›ia de produse. Astfel, un Review însoÈ›it de un Rating mare duce la o creÈ™tere a Rating-ului general, iar un Review însoÈ›it de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Utilizatorii/ClienÈ›ii/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care ataÈ™eaza fiÈ™iere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

–    fiÈ™ierele încărcate vor conÈ›ine imagini È™i/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fiÈ™ierele încărcate respectă drepturile de autor;

–    fiÈ™ierele încărcate nu vor conÈ›ine violență, conÈ›inut pentru adulÈ›i, limbaj licenÈ›ios sau alt conÈ›inut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

–    fiÈ™ierele încărcate nu vor conÈ›ine informaÈ›ii legate de alte persoane;

–    fiÈ™ierele încărcate nu vor conÈ›ine URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeaÈ™i activitate comercială ca Vânzătorul.

19.5. Când un Review/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conÈ›inut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conÈ›inut este examinat cu atenÈ›ie de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii È™i CondiÈ›iile site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

19.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor È™i CondiÈ›iilor în mod repetat, acesta îÈ™i rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii. Pentru sesizări sau reclamaÈ›ii legate de Bunul È™i/sau Serviciul achiziÈ›ionat, Cumpărătorii au la dispoziÈ›ie adresa de e-mail office@preturibune.ro. Termenul maxim de soluÈ›ionare a reclamaÈ›iilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

20. Diverse

20.1. Transferul de drepturi È™i obligaÈ›ii: Contractul dintre dumneavoastră È™i noi este obligatoriu pentru dumneavoastră È™i pentru noi È™i pentru succesorii È™i cesionarii noÈ™tri. Cu excepÈ›ia cazului în care legislaÈ›ia în vigoare prevede altfel, nu puteÈ›i transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligaÈ›iile dumneavoastră, în special obligaÈ›ii de plată, fără acordul nostru scris emis în prealabil. Oricând putem transfera, cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de contract sau oricare dintre drepturile sau obligaÈ›iile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiÈ›i de responsabilitatea pentru executarea obligaÈ›iei noastre în ceea ce vă priveÈ™te, dar cesionarul intră în aceste relaÈ›ii în calitate de co-debitor.

20.2. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispoziÈ›iile acestor Termeni È™i CondiÈ›ii este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziÈ›ie va fi modificată È™i interpretată astfel încât să fie realizeze cel mai bine obiectivele dispoziÈ›iei iniÈ›iale în măsura permisă de lege. Restul dispoziÈ›iilor vor rămâne în vigoare.

20.3. Întregul Acord: AceÈ™ti Termeni È™i CondiÈ›ii È™i orice alte documente (inclusiv în format electronic sau publicate pe site-ul nostru) la care se face referire în prezentul document precum È™i orice altă dispoziÈ›ie din contractul de achiziÈ›ie, conÈ›in întreaga înÈ›elegere dintre dumneavoastră È™i noi cu privire la comanda dumneavoastră È™i la contractul de cumpărare. Nici o expunere sau declaraÈ›ie, orală sau scrisă, care nu este inclusă în prezentul document nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord între dumneavoastră È™i noi.

21. Informații privind DEEE

DeÈ™eurile de echipamente electrice È™i electronice (DEEE) pot conÈ›ine substanÈ›e periculoase ce au un impact negativ asupra mediului È›i sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecÈ›ia mediului È™i OUG 5/2015 privind deÈ™eurile de echipamente electrice È™i electronice, clienÈ›ii vor avea în vedere următoarea:  cumpărătorii au obligaÈ›ia de a nu elimina deÈ™eurile de echipamente electrice È™i electronice (DEEE) ca deÈ™euri municipale nesortate È™i de a colecta separat aceste DEEE.

22. Clasificare Licente Windows:
 1. Calculatorul/laptopul detine Licenta Windows OEM (original). Aceasta licenta este limitata, la schimbarea HDD/SSD-ului duce la pierderea licentei, garantia produsului ramane aceeasi din contract
 2. Calculatorul/laptopul a primit Licenta Windows Electronica inregistrata in placa baza (permite instalarea windows-ului pe orice unitate de stocare, activarea licentei facandu-se automat)
 3. Calculatorul/laptopul a primit Licenta Windows Electronica cu cu serial activare tiparit pe factura/garantie (permite instalarea windows-ului pe orice unitate de stocare, activarea facandu-se prin introducerea cheiei de pe documentele primite)
 4. Calculatorul/laptopul a primit Licenta Windows MAR Refurbished Electronica. Este obligatoriu activarea Licentei folosind HDD/SSD-ul cu care a venit unitatea de lucru. Odata activata Licenta va ramane activa indiferent daca se va inlocui sistemul de operare chiar si daca se va inlocui si unitatea de stocare(HDD/SSD). 

 

Modificări în licenÈ›ierea Windows refurbished 
Microsoft a aliniat recent È™i programele sale refurbished la licenÈ›ierea digitală. Modificările aduse programului MAR (Microsoft Authorized Refurbisher) au ca scop eliminarea licenÈ›elor COA de tip abÈ›ibild cu număr de serie È™i cheie printate pe ele, invocând motive de siguranță È™i creÈ™terea comfortului respectiv experienÈ›ei de utilizator.
Astfel companiile participante în programul MAR nu mai au posibilitatea de a comanda stickere COA cu care ne-am obiÈ™nuit, ci doar licenÈ›e digitale care se injectează în sistemul de operare, cu ajutorul cărora Windows-ul se activează automat după conectarea la internet. Odată activat, Windows-ul se va reactiva la fiecare reinstalare pe acel sistem/notebook, serverele Microsoft identificându-l legat de acel hardware.
Dovada autenticității licenÈ›elor rămâne un abÈ›ibild holografic universal atât pentru Windows 10 Home cât È™i pentru Windows 10 Pro lipit pe sistemul de calcul (vezi poza) È™i apariÈ›ia licenÈ›ei pe factura însoÈ›itoare.

Modificări în licenÈ›ierea Windows Refurbished 

Microsoft a aliniat recent È™i programele sale refurbished la licenÈ›ierea digitală. Modificările aduse programului MAR (Microsoft Authorized Refurbisher) au ca scop eliminarea licenÈ›elor COA de tip abÈ›ibild cu număr de serie È™i cheie printate pe ele, invocând motive de siguranță È™i creÈ™terea comfortului respectiv experienÈ›ei de utilizator.
Astfel companiile participante în programul MAR nu mai au posibilitatea de a comanda stickere COA cu care ne-am obiÈ™nuit, ci doar licenÈ›e digitale care se injectează în sistemul de operare, cu ajutorul cărora Windows-ul se activează automat după conectarea la internet. Odată activat, Windows-ul se va reactiva la fiecare reinstalare pe acel sistem/notebook, serverele Microsoft identificându-l legat de acel hardware.
Dovada autenticității licenÈ›elor rămâne un abÈ›ibild holografic universal atât pentru Windows 10 Home cât È™i pentru Windows 10 Pro lipit pe sistemul de calcul (vezi poza) È™i apariÈ›ia licenÈ›ei pe factura însoÈ›itoare.
Licenta MAR

Licentele nu se pot cumpara separat, ci numai impreuna cu un calculator/laptop/pos second hand/refurbished numai de la companii acreditate Microsoft Registred Refurbisher, ca si COMLEX SYSTEM SRL.

Cand expira o licenta achizitionata prin programul Microsoft Registered Refurbisher?

Licentele nu expira niciodata, insa sunt valabile doar pentru calculatorul achizitionat.

Daca mi se strica calculatorul, imi pierd licenta?

- Orice componenta din calculator se poate inlocui fara sa-ti pierzi licenta, mai putin placa de baza. 
- La Schimbarea HDD/SSD-ului pentru licentele OEM( vezi pct.1 din clasificare)

Copyright © 2017 PreturiBune.ro

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Aflati mai multe x