x
x

Termeni si conditii

 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

1.1. Acești Termeni si Condiții, inclusiv orice politici sau alți termeni și condiții menționați in prezentul document și disponibile pe site, cu modificările ulterioare, reglementează relația contractuală a clientului cu entitatea COMLEX SYSTEM (preturibune.ro). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Conditiile inainte de a finaliza comanda vi se va specifica în mod clar să acceptați Termenii și Condițiile în versiunea publicată pe site la momentul plasării comenzii. Prin acceptarea acestor termeni sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile în versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul plasării comenzii. Dacă nu acceptați, nu puteți plasa comenzi pe site-ul nostru.

1.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Termenilor și Condițiilor prin postarea modificărilor pe site, fără o notificare prealabilă. Schimbările importante vor fi comunicateîntr-o manieră adecvată. Orice schimbare se va aplica noilor comenzi. Asigurați-vă că recitiți Termenii și Condițiile de fiecare dată înainte de a finaliza comanda. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor în versiunea publicată pe site la momentul vizitei dumneavoastră.

2. Site-ul

2.1.  www.preturibune.ro  este operat  de SC COMLEX SYSTEM  SRL, o societate comercială înscrisă legal, conform legislației din Romania, cu sediul social în Bucuresti, Str. Izvorul Trotusului Nr.5 CUI RO 22923783 și avand contul RO51 INGB 0000 9999 0186 5885, deschis la ING BANK DECEBAL.

2.2. Sunteți în relație contractuală cu entitatea Comlex System care operează site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online/telefonic, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

3. Statutul Dumneavoastră

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, confirmați că sunteți consumator, că aveți cel puțin 18 ani și că sunteți apt din punct de vedere legal pentru a încheia contracte obligatorii în numele dumneavoastră și că toate datele furnizate și necesare pentru achiziționare sunt corecte, complete și adevărate în momentul în care plasați comanda.

4. Formarea unui Contract

4.1 Conținutul site-ului nostru, din punct de vedere legal, nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați o comanda prin intermediul site-ului nostru, aceasta constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest site. Comanda dumneavoastră este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

4.2. Comanda poate fi plasată prin intermediul site-ului nostru sau telefonic. Pentru a face o comandă pe site, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul "Comanda"/”Trimite comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dumneavoastră de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda. De asemenea, pentru comenzile telefonice, veți fi informat în ceea ce privește suma de plată și modalitatea de livrare, inclusiv costuri suplimentare, dacă este cazul. Vezi secțiunea Livrare.

4.3. După plasarea unei comenzi, veți primi un email prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dumneavoastră. Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dumneavoastră și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dumneavoastră. Contractul se va referi strict la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dumneavoastră, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare telefonic sau prin email. În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situatie și vom rambursa sumele plătite de catre dumneavoastră pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dumneavoastră statutare de retragere prevăzute în acești Termeni și Condiții, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia dumneavoastră de terminare a contractului.

4.4. Vă rugăm să aveți în vedere că numai produsele listate pe site-ul nostru cu descrierea produsului și un preț de vânzare sunt destinate vânzării. Materialele publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la bannerele afișate pe site-ul nostru și/sau pe canalele noastre de social media, au scopul exclusiv de a promova un brand anume și nu creează o obligație din partea Comlex System de a avea disponibil sau de a face disponibile pentru vânzare produsele specifice prezentate în aceste materiale publicitare.

5. Dreptul Legal de Retragere

5.1. Perioada de Retragere

Aveți dreptul legal de a vă retrage comanda sau din contractul încheiat cu noi în termen de 14 zile, fără a motiva retragerea. Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Perioada de retragere va expira la 14 zile după data livrării, adică data la care dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a produsului sau, în cazul mai multor produse care fac parte dintr-o singură comandă și au fost livrate separat: ultima zi în care dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a ultimului produs.

5.2. Exercitarea dreptului de retragere

Trebuie să informați Comlex System cu privire la decizia de a vă retrage, printr-o declarație fără echivoc.

Trimiteți un e-mail la Serviciul Clienți la datele de contact afișate pe site-ul nostru cu declarația dumneavoastră fără echivoc de retragere. Vă recomandăm să includeți numărul comenzii (ID-ul comenzii) sau numărul facturii, numărul contului bancar / titularul contului bancar în care ar trebui să fie rambursată suma, și o declarație clară că vă retrageți din contractul de achiziție în cauză.

5.3. Excepții

Nu vă puteți retrage în cazul în care:produsele sunt personalizate conform specificațiilor dumneavoastră, produsele sunt consumabile,  sau in cazul programelor software care au fost activate/desigilate după livrare.

5.4. Consecințele retragerii

Vom efectua această rambursare prin transfer bancar. Avem dreptul de a amâna rambursarea până la primirea  și verificarea produselor.

5.4.1. Rambursarea:  Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră (cu excepția costurilor rezultate din transportul produselor către noi) nu mai târziu de 14 zile de la primirea produsului returnat nouă.  Costurile de returnare a produsului: Conform legii, cheltuielile cu returul produselor către comerciant revin în sarcina consumatorului.

5.4.2. Returnarea produsului: Veți trimite înapoi produsele la adresa noastră de retur (vezi mai jos) nu mai târziu de 14 zile de la data la primirii mărfii. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi produsul înainte ca perioada de 14 zile să expire. Produsul poate fi returnat numai prin curier sau la sediul din care a fost livrat. Puteți găsi adresa de retur indicată în factura ce insoteste marfa, la Punct de Lucru, sau prin contactarea Serviciului Clienți la datele de contact indicate pe site-ul nostru.

5.4.3. Răspunderea dumneavoastră: Răspundeți doar pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipulare, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a produselor.

6. Răspundere

6.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

6.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

6.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Continuțului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

6.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor site-ului.

6.5. Excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu vânzarea unui produs, altfel de cum se prevede în legislația în vigoare.

6.6. Nu căutăm (și nici unul din acești Termeni și Condiții nu au această destinație) să excludem sau să limităm răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 •          pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită de noi cu intenție;
 •          răspundere care, conform legilor în vigoare pentru protecția consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 •          nici orice altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

6.7. Nu vom fi ținuți responsabili pentru orice neexecutare, sau pentru întârzierea în executarea oricăreia dintre obligațiile noastre în temeiul unui contract, în masura în care este cauzată de evenimente în afara controlului nostru rezonabil (un "eveniment de forță majoră"). Un eveniment de forță majoră include, fără a se limita la, rebeliunea civilă, revoltă, atac terorist, război, incendiu, dezastre naturale, epidemii, imposibilitatea de a utiliza transportul, aeronavele sau alte mijloace de transport public sau privat, imposibilitatea de a utiliza rețelele de telecomunicații publice sau private, legile, legislațiile, reglementările sau restricțiile oricărui guvern.

6.8. Vă rugăm să rețineți că trebuie să respectați toate legile și reglementările aplicabile. Nu vom fi ținuți responsabili pentru nici o încălcare cu privire la oricare din aceste legi.

7. Alegerea Legii și Jurisdicției

Acești Termeni și Condiții, precum și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și contractul de cumpărare vor fi reglementate de legea țării, cu excluderea legilor de conflict. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii aparute între Comlex System și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, din Municipiul București.

8. Reclamații și căi de atac în afara instanței

În România:

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov, Adresa: București, Strada Transilvaniei nr. 2, Sector 1, cod poștal 010798, Tel.: 021/315.03.55, Fax: 021/315.03.28

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal și Confidențialitate

COMLEX SYSTEM S.R.L. respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind confidentialitatea datelor cu caracter personal si modul in care sunt utilizate acestea. Compania noastra isi asuma responsabilitatea de a nu instraina sau face publica catre terti baza de date a site-ului www.preturibune.ro. Aceste date pot fi transmise numai organelor abilitate in vederea verificarii tranzactiilor comerciale.

COMLEX SYSTEM S.R.L. colecteaza date cu caracter personal numai daca acestea sunt oferite in mod voluntar, cu acordul total al clientului, in urmatoarele scopuri:

 1. intocmirea actelor necesare tranzactiei financiare si expedierea produselor comandate;
 2. rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre client;
 3. trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/sau prin apel telefonic;
 4. oferirea de vouchere cadou clientilor fideli;
 5. contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;

Prin crearea Contului, fiecare Client si-a exprimat consimtamantul ca www.preturibune.ro sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. In cazul in care doriti sa nu mai primiti materiale informative privind produsele, promotiile si ofertele site-ului nostru pe adresa de e-mail, puteti folosi butonul de Dezabonare din josul paginii de e-mail.

Orice Client are dreptul de a obtine de la COMLEX SYSTEM S.R.L., printr-o cerere scrisa pe adresa de e-mail (office@preturibune.ro):

 1. confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 2. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 4. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe websitul www.preturibune.ro sau a accesarii (comandarii) produselor/serviciilor www.preturibune.ro, Clientul işi dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către www.preturibune.ro în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia si prelucrarea datelor personale. Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre www.preturibune.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei COMLEX SYSTEM S.R.L. date cu caracter personal.

Oricare Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, prin transmiterea catre COMLEX SYSTEM S.R.L. a unei cereri scrise prin e-mail la office@preturibune.ro ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Oricare Client are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare prin transmiterea catre COMLEX SYSTEM S.R.L. a unei cereri scrise prin e-mail la office@preturibune.ro, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Clientul are dreptul de a se opune, colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

COMLEX SYSTEM S.R.L. colecteaza informatii privind paginile accesate in cadrul site-ului nostru si IP-ul de pe care este vizitat site-ul. www.preturibune.ro poate utiliza cookies, stocand temporar date cu caracter personal pentru securizarea accesului site-ului si pentru o cat mai buna functionare a site-ului si oferirea de servicii de inalta calitate.

COMLEX SYSTEM S.R.L. se obliga ca datele colectate ale Clientului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate. Exceptie va face situatia in care transferul / accesarea / vizualizarea / etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Daca alegeti sa efectuati plata online, www.preturibune.ro nu va stoca decat datele dumneavoastra personale necesare tranzactiei. Stocarea si procesarea datelor de pe cardul dumneavoastra se va face pe serverele procesatorului de plati in functie de tipul cardului dumneavoastra. COMLEX SYSTEM S.R.L. nu stocheaza si nu solicita detalii legate de cardul dumneavoastra. Datele cu caracter personal furnizate vor putea fi dezvaluite fara acordul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari:

 1. bancile implicate in platile online,
 2. organismele Internationale de Carduri,
 3. furnizori de servicii/produse,
 4. catre institutiile abilitate (cf Legii 677/2001);

www.preturibune.ro utilizeaza metode si tehnologii de securitate, inclusiv reguli aplicate salariatilor si proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale actualizate. Site-ul este gazduit pe un server securizat privind accesul oricaror altor persoane decat cele autorizate, fiind instalate in incinte adecvate tehnic. COMLEX SYSTEM S.R.L. nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date cu caracter personal.

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane in vigoare. In caz de litigiu, COMLEX SYSTEM S.R.L. va incerca mai intai rezolvarea problemei pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea reclamatiei pe adresa de e-mail. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat mai sus, vom lua in considerare apelarea la instanta judecatoreasca abilitata.

 Daca aveti intrebari legate Politica de Confidentialitate a companiei sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate  va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail office@preturibune.ro

 9.1. Comlex System are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client. S.C. COMLEX SYSTEM S.R.L. (www.preturibune.ro)  este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0001236

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. COMLEX SYSTEM S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe preturibune.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

Astfel, COMLEX SYSTEM poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Preturibune.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul preturibune.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, Comlex System va furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un contract ca aceste informatii sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata la adresa:  Str.Ion Minulescu nr.105, sector 3, Bucuresti.

9.2. Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

–de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

–de facturare și livrare a comenzii. Refuzul precizării datelor atrage anularea comenzii.

9.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a COMLEX SYSTEM  și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 9.2.

9.4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

9.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Ion minulescu nr.105, Sector 3 București, în atenția S.C. COMLEX SYSTEM  S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 •          rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 •           transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 •          notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

9.6. De asemenea, comlex System  poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori, firme de creditare cu care Comlex System a încheiat un parteneriat.

9.7. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

9.8. Comlex System va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

9.9. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

9.10. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. Comlex System nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

9.11. Prin înscrierea în baza de date a Comlex System, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Comlex System: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația prevede acest lucru, cât și de alte companii cu care Comlex System poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

10. Risc și Titlu de Proprietate

10.1. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va trece în grija dumneavoastră atunci când dumneavoastră sau o parte terță indicată de dumneavoastră (alta decât transportatorul solicitat de Comlex System) dobândește posesia fizică a produselor. În cazul returului de produse, riscul de pierdere sau deteriorare a produselor trece în grija noastră atunci când noi, sau o parte terță indicată de către noi, dobândește posesia fizică a produselor.

10.2. Dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija dumneavoastră când vom primi plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv cheltuielile de livrare dacă este cazul, comisioanele de manipulare sau taxe similare, dacă este cazul. În cazul returului de produse, dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija noastră după îndeplinirea obligațiilor noastre de rambursare în conformitate cu acești Termeni si Conditii.

11. Anularea de către Comlex System

Putem rezilia contractul de cumpărare printr-o notificare, iar dumneavoastră nu aveți dreptul de a solicita despăgubiri în următoarele cazuri:

 •          datele furnizate de dumneavoastră pe site sunt incomplete sau incorecte;
 •          nerespectarea termenilor si condițiilor noastre (cu excepția cazurilor de nerespectare minoră);
 •          activitatea dumneavoastră pe site provoacă sau poate provoca prejudicii de orice fel pentru noi, afiliații sau furnizorii noștri;
 •          efectuarea a mai mult de trei încercări consecutive de livrare eșuate pentru același produs.

12. Politica de vânzare online

12.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate, Comlex System își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Comlex System. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Comlex System, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

12.2. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adaugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. O data adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

12.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

12.4. Toate tarifele aferente Bunurilor ți/sau Serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

12.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Comlex System, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Imaginile produselor pot conține accesorii neincluse în pachetele standard.

12.6. Ne rezervăm dreptul de a șterge/adăuga orice informație de pe site sau de a întrerupe activitatea fără o notificare prealabilă.

12.7. Referirile la alte site-uri există pentru a ajuta clientul/cumpărătorul. Nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul acestora.  

12.8. După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă catre adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe site și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

12.9. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

12.10. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de catre Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata sa pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 •           neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 •          invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Comlex System, în cazul plății online;
 •          datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

 

13. Preț, Reduceri și Plată

13.1. Preț

13.1.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe site-ul nostru la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.

13.1.2. Prețurile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe site și includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe site. Nu suntem responsabili pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului dumneavoastră de credit sau de debit. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de dumneavoastră

13.1.3. Prețurile produselor și alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare.

13.1.4. În condițiile prevăzute de lege, prețurile bunurilor electronice afisate pe site includ Taxa de Timbru Verde.

13.2. Reduceri de preț

13.2.1. Putem acorda reduceri de preț pentru produsele achiziționate de pe site-ul nostru în conformitate cu regulile stabilite privind reducerile. Regulile aplicabile pentru reduceri sunt disponibile la locul în care reducerile sunt afișate. Reducerile pot fi asigurate în diferite forme (ex: promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar). Nu aveți dreptul la o reducere dacă reducerea nu a fost determinată de către noi sau în cazul în care comanda dumneavoastră nu este conformă regulilor privind reducerile.

13.2.2. Dacă nu specificăm altfel, reducerile sunt scăzute din valoarea totală a prețului următoarei comenzi. În cazul unei comenzi pentru mai multe produse,  se va aplica uniform un procent de reducere pentru fiecare produs din această comandă sau se va aplica o reducere fixă în mod proporțional, pe fiecare produs din această comandă; în cazul în care suma nu poate fi aplicată uniform, restul se va aplica comenzii, câte un produs o dată, până când nu va mai fi disponibilă nici o reducere.

13.2.3. Când returnați un produs, iar returul vă conferă dreptul la o rambursare din orice motiv (drept voluntar de returnare a produselor, drept legal de retragere, garanție), suma rambursată va fi redusă cu contravaloarea reducerii aplicate produsului returnat, fiind rambursată numai suma efectiv achitată.

13.2.4. Reducerea nu poate fi efectuată sub formă de numerar sau rambursare.

13.2.5 Sistemul de comandă permite aplicarea unui singur voucher de reducere, indiferent de proveniența acestuia (ex: promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar, email, Facebook, Google), nefiind cumulabile intre ele și nici cu alte vouchere.

13.2.6 Voucherele și cupoanele de reducere au o perioadă de valabilitate prestabilită și notificată în prealabil în momentul generării acestora (ex: în contul de client, pagina de campanie, newsletter, email, Facebook, Google, etc) și nu pot fi utilizate după ce au expirat.

13.3. Plată

13.3.1. Puteți utiliza una dintre modalitățile de plată oferite pe site-ul nostru conform condițiilor indicate pe acesta, dacă există.

13.3.2. Plata prin mobilPay este o modalitate de plată on-line cu cardul. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Comlex System și nici nu vor fi stocate de către de Comlex System sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. În anumite cazuri, pentru mentinerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita schimbarea parolei contului. Din motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

13.3.3. Perioada de plată depinde de modalitatea de plată pe care o alegeți și/sau de furnizorul terță parte de servicii de plată (a se vedea secțiunea următoare). Dacă nu putem efectua livrarea unui produs comandat după ce ați efectuat plata, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs, în conformitate cu dispozițiile privind rambursarea din secțiunea privind drepturile dumneavoastră legale de retragere stabilite în acești Termeni și Condiții, în termen de cel mult 7 zile în condițiile specificate anterior în Termeni și Condiții.

13.3.4. Atunci când alegeți o modalitate de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată ați putea fi supus unor termeni și condiții și/sau unor taxe percepute de terța parte și veți achita în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile între dumneavoastră și furnizorul terță parte de servicii de plată; vă recomandăm să citiți acești termeni și condiții.

13.3.5. Ne rezervăm dreptul de a restricționa în mod individual modalitățile de plată disponibile pentru dumneavoastră. În cazul în care se aplică o astfel de restricție și doriți să primiți mai multe informații, contactați Serviciul Clienți.

13.3.6. Nu ne asumăm responsabilitatea în cazul în care modalitatea de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată nu este disponibilă sau nu funcționează.

13.3.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce oricând modificări asupra modalităților de plată disponibile și/sau a condițiilor acestora prin postarea modalităților de plată disponibile pe acest site fără nici o altă notificare.

13.3.8. Fiecare parte își plătește propriile cheltuieli pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de achiziție.

14. Livrarea și Costurile de Livrare

14.1. Intenționăm să efectuăm livrarea în perioada de timp estimată, indicată pentru un anumit articol de pe site-ul nostru, dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea comenzii. Datele preconizate pentru livrare indicate pe site-ul nostru sunt doar aproximative și orientative și nu limitează perioada de livrare de 30 zile prevăzută în prezenta secțiune. Dacă nu putem efectua livrarea în termenul de livrare de 30 de zile, vă vom informa prin e-mail. În cazul în care nu vom primi nici un răspuns de la dumneavoastrăîn termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării noastre, se consideră că ați acceptat prelungirea perioadei de livrare, care nu limitează dreptul dumneavoastră de a anula sau retrage comanda. În cazul în care, nu putem efectua livrarea nici în termenul prelungit de livrare, vă vom informa prin e-mail, și, în măsura permisă de lege, vom conveni cu dumneavoastră termenul de livrare, dacă este cazul.

14.2. Livrăm produsele pentru care am acceptat comanda dumneavoastră prin intermediul unei companii de transport selectată de noi. Livrăm la adresa pe care ne-ați furnizat-o pentru livrare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru cazurile în care adresa este comunicată incorect sau incomplet.

14.3. Livrarea este GRATUITĂ doar in reteaua firmei de curiereat pentru orice comandă cu valoare minimă achitată de 200 lei, exclusiv pentru membrii Comlex System. Pentru comenzile sub această valoare, se va percepe o taxă de transport specificata la sectiunea transport in dreptul fiecarui produs. 

15. Țările cu Livrare și Restricțiile de Livrare

15.1. Furnizăm produse comandate prin intermediul site-ul(-urilor) nostru(noastre) persoanelor fizice/juridice/consumatorilor finali cu o adresă de expediere în Romania.

15.2. Ne rezervăm dreptul de a limita în mod individual cantitățile pe care le puteți comanda sau pentru care noi acceptăm o comandă și/sau de a restricționa sau exclude în mod individual livrarea sau prestarea serviciului către dumneavoastră și/sau de a restricționa sau exclude în mod individual unele dintre metodele de plată disponibile pentru dumneavoastră și/sau de a restricționa sau exclude (în măsura permisă de lege) contul dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la motive legate de comportamentul sau activitatea pe care ați avut-o pe site-ul nostru, în cazul în care accesul la sau existența contului dumneavoastră sau acest comportament ar putea dăuna Comlex System în orice fel sau dacă vom constata existenta unor nereguli și/sau încălcări ale oricăror dispoziții ale termenilor și condițiilor noastre. În acest caz, vă puteți adresa Serviciului Clienți la datele de contact indicate pe site-ul nostru pentru mai multe informații despre decizia sau acțiunea noastră.

16. Returnarea Voluntară a Produselor / Garanție privind Returnarea

16.1. În plus față de dreptul dumneavoastră legal de retragere (a se vedea secțiunea separată) sau drepturile dumneavoastră în cazul în care un produs este defect sau neconform (a se vedea secțiunea de garanție), vă acordăm în mod voluntar dreptul de a returna orice produs din orice motiv, conform celor stabilite mai departe în această secțiune privind returul produselor.

16.2. Acest drept privind retururile produselor nu se aplică la produsele conform specificațiilor dumneavoastră, produsele consumabile, programe software care au fost activate/desigilate după livrare.

16.3. În cazul în care criteriile de mai sus nu sunt îndeplinite, din păcate, nu vom putea accepta returul și în consecință nu vă vom putea rambursa prețul plătit. Ne rezervăm dreptul de a va solicita achitarea contravalorii costurilor ocazionate de retrimitere a produsului către dumneavoastră.

16.4. Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră nu mai târziu de 14 zile de la primirea acestuia.

16.5. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar, in acest sens fiind necesar sa ne furnizați un cont IBAN precizând și titularul acestuia.

16.6. Dacă doriți să schimbați un produs, schimbul va fi tratat ca retur. Rambursarea se va face în conformitate cu această secțiune, urmând ca dumneavoastră să plasați o nouă comandă pentru produsul de înlocuire.

16.7. Dreptul dumneavoastră de a returna produsele în conformitate cu această secțiune este separat de dreptul dumneavoastră legal de a vă retrage comanda sau din a vă retrage din contractul încheiat cu noi (a se vedea secțiunea separată).

17. Garanție

17.1. Pentru produsele pe care le vindem prin intermediul site-ului nostru, garantăm conformitatea și calitatea produselor pentru perioada prevăzută în documentele justificative (ex: certificate de garanție), pe care le oferim sau le punem la dispoziția dumneavoastră. Vă garantăm că fiecare produs, la livrare și pe întreaga perioadă de garanție aplicabilă, va confirma descrierea sa în toate aspectele semnificative, va fi de o calitate satisfăcătoare și se va potrivi în mod rezonabil pentru toate scopurile pentru care produsele de acest tip sunt de obicei furnizate.

17.2. Veți beneficia întotdeauna de drepturile de garanție ale consumatorului prevăzute de legea aplicabilă. În cazul în care garanția pe care o oferim limitează sau exclude orice drepturi pe care le aveți în conformitate cu legislația obligatorie aplicabilă, dispozițiile acestei legislații vor prevala.

17.3. Perioada de garanție este de 12 luni de la livrare, cu excepția cazului în care este prevăzută o altă perioadă de garanție în documentele justificative (în special în certificatul de garanție), iar această perioada de garanție este permisă de lege pentru aceste produse specifice.

17.4. Garanția este acordata în condițiile acționării de către dumneavoastră în conformitate cu instrucțiunile privind utilizarea și întreținerea.

17.5. Garanția nu se aplică în caz de uzură a produselor (sau părți ale acestora), cauzata de utilizarea produselor in alte scopuri fata de acelea pentru care au fost destinate. De asemenea, garanția nu se aplică în caz de defecte cauzate de utilizarea incorectă și tratamentul neprofesional sau nepotrivit sau pentru eventualele pagube produse ca urmare a acestei utilizări. Pentru articolele vândute la un preț mai mic garanția nu se aplică pentru defectele pentru care a fost convenit prețul mai mic. Pentru articolele pre-utilizate, dacă este cazul, nu suntem răspunzători pentru imperfecțiuni care corespund nivelului de utilizare sau uzură prezentate de produs la momentul livrării.

17.6. Informațiile cu privire la termenii și condițiile de garanție Comlex System, precum și instrucțiunile generale de utilizare și întreținere a anumitor tipuri de articole pot fi furnizate sau puse la dispoziție pe e-mail prin cerere realizata de catre client pe e-mail.

17.7. În cazul în care produsul livrat este defect sau neconform, beneficiați de drepturile care decurg din garanția noastră. Nu beneficiați de drepturile și dispozițiile prezentei secțiuni (măsuri în caz de defecte sau neconformitate) în măsura în care știați despre defect atunci când ați plasat comanda (sau cineva o terță parte în numele dumneavoastră) sau dumneavoastră ați cauzat defectul.  În cazul în care un produs livrat este defect sau neconform, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil de la descoperirea defectului sau neconformității și să ne returnați produsul. În acest caz, ne veți furniza documente justificative pentru reclamația dumneavoastră, inclusiv formularul de retur completat, factura sau dovada plății și motivele reclamației. Vom examina produsul în consecință.

17.8. Aveți dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea produsului, în cazul în care această solicitare nu este nerezonabilă în ceea ce privește natura defectului sau a neconformității si cu respectarea conditiilor de acordare a garantiei. Dacă, în mod rezonabil, nu putem repara sau înlocui produsul, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs in termen de 14 zile conform legii. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord în mod expres că în temeiul obligației noastre de garanție, putem alege să vă rambursăm suma plătită pentru acest produs având în vedere că, din perspectiva drepturilor consumatorilor, rambursarea este cel puțin la fel de favorabilă pentru Dumneavoastră, ca și alte drepturi de garanție de care puteți beneficia.

17.9. În caz de reparare sau înlocuire, vom livra produsul reparat sau înlocuit, fără a percepe costuri suplimentare. În acest caz, nu aveți dreptul la o rambursare a sumelor plătite sau o reducere a prețului de achiziție. Se vor aplica aceiași termeni și condiții din contractul de achiziție inițial pentru produsul reparat sau înlocuit. În caz de reapariție a aceluiași defect la produsul reparat sau înlocuit, în plus față de orice alte drepturi la garanție de care beneficiați, puteți returna produsul și solicita rambursarea sumei achitate.

17.10. Pentru cazurile de rambursare a sumelor achitate pentru produse returnate de către dumneavoastră, vom rambursa în termen de 14 zile suma totală primită de la dumneavoastră pentru aceste produse.

17.11. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar. Dacă nu ne-ați comunicat deja acest lucru, vă rugăm sa ne transmiteți cel mai târziu la data returnării produsului, detaliile contului bancar personal (numele băncii, codul IBAN, numele titularului de cont), în care putem efectua rambursarea.

17.12. Vă vom rambursa toate costurile rezonabile directe pe care le-ați suportat pentru returnarea produsului defect sau neconform. De asemenea, în cazul livrării unui/mai multor produs(e) care nu a/au fost comandat(e), vă vom rambursa aceste costuri de returnare.

17.13. Dacă nu există nici certificat de garanție pentru un anumit produs, factura sau dovada plății vor servi drept certificat de garanție. Pentru a apela la garanție, dacă este necesar, vă sfătuim să păstrați certificatul de garanție, factura sau dovada efectuării plătii.

18. Publicitate

18.1. Newsletterele Comlex System sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Comlex System. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

18.2. Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul cu privire la primirea de newslettere în orice moment:

 •          prin contactarea Comlex System în acest sens.
 •          prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

19. Înscrierea de review-uri și comentarii

19.1. Înscrierea de Review-uri și Comentarii se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi strict la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

19.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu pe site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

19.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

–    să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

–    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărărea de produse sau servicii;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;

–    să nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe site.

19.4. Pe lângă o evaluare realistă critica, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, acesta fiind vizibil pentru alți utilizatori/clienți/cumpărători în pagina de produs sau la comparația de produse. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașeaza fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

–    fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

–    fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

–    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

–    fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

19.5. Când un Review/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

19.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii. Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail office@preturibune.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

20. Diverse

20.1. Transferul de drepturi și obligații: Contractul dintre dumneavoastră și noi este obligatoriu pentru dumneavoastră și pentru noi și pentru succesorii și cesionarii noștri. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, nu puteți transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligațiile dumneavoastră, în special obligații de plată, fără acordul nostru scris emis în prealabil. Oricând putem transfera, cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiți de responsabilitatea pentru executarea obligației noastre în ceea ce vă privește, dar cesionarul intră în aceste relații în calitate de co-debitor.

20.2. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să fie realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

20.3. Întregul Acord: Acești Termeni și Condiții și orice alte documente (inclusiv în format electronic sau publicate pe site-ul nostru) la care se face referire în prezentul document precum și orice altă dispoziție din contractul de achiziție, conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la comanda dumneavoastră și la contractul de cumpărare. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în prezentul document nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord între dumneavoastră și noi.

21. Informații privind DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului ți sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarea:  cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.

22. Clasificare Licente Windows:
 1. Calculatorul/laptopul detine Licenta Windows OEM (original). Aceasta licenta este limitata, la schimbarea HDD/SSD-ului duce la pierderea licentei, garantia produsului ramane aceeasi din contract
 2. Calculatorul/laptopul a primit Licenta Windows Electronica inregistrata in placa baza (permite instalarea windows-ului pe orice unitate de stocare, activarea licentei facandu-se automat)
 3. Calculatorul/laptopul a primit Licenta Windows Electronica cu cu serial activare tiparit pe factura/garantie (permite instalarea windows-ului pe orice unitate de stocare, activarea facandu-se prin introducerea cheiei de pe documentele primite)
 4. Calculatorul/laptopul a primit Licenta Windows MAR Refurbished Electronica. Este obligatoriu activarea Licentei folosind HDD/SSD-ul cu care a venit unitatea de lucru. Odata activata Licenta va ramane activa indiferent daca se va inlocui sistemul de operare chiar si daca se va inlocui si unitatea de stocare(HDD/SSD). 

 

Modificări în licențierea Windows refurbished 
Microsoft a aliniat recent și programele sale refurbished la licențierea digitală. Modificările aduse programului MAR (Microsoft Authorized Refurbisher) au ca scop eliminarea licențelor COA de tip abțibild cu număr de serie și cheie printate pe ele, invocând motive de siguranță și creșterea comfortului respectiv experienței de utilizator.
Astfel companiile participante în programul MAR nu mai au posibilitatea de a comanda stickere COA cu care ne-am obișnuit, ci doar licențe digitale care se injectează în sistemul de operare, cu ajutorul cărora Windows-ul se activează automat după conectarea la internet. Odată activat, Windows-ul se va reactiva la fiecare reinstalare pe acel sistem/notebook, serverele Microsoft identificându-l legat de acel hardware.
Dovada autenticității licențelor rămâne un abțibild holografic universal atât pentru Windows 10 Home cât și pentru Windows 10 Pro lipit pe sistemul de calcul (vezi poza) și apariția licenței pe factura însoțitoare.

Modificări în licențierea Windows Refurbished 

Microsoft a aliniat recent și programele sale refurbished la licențierea digitală. Modificările aduse programului MAR (Microsoft Authorized Refurbisher) au ca scop eliminarea licențelor COA de tip abțibild cu număr de serie și cheie printate pe ele, invocând motive de siguranță și creșterea comfortului respectiv experienței de utilizator.
Astfel companiile participante în programul MAR nu mai au posibilitatea de a comanda stickere COA cu care ne-am obișnuit, ci doar licențe digitale care se injectează în sistemul de operare, cu ajutorul cărora Windows-ul se activează automat după conectarea la internet. Odată activat, Windows-ul se va reactiva la fiecare reinstalare pe acel sistem/notebook, serverele Microsoft identificându-l legat de acel hardware.
Dovada autenticității licențelor rămâne un abțibild holografic universal atât pentru Windows 10 Home cât și pentru Windows 10 Pro lipit pe sistemul de calcul (vezi poza) și apariția licenței pe factura însoțitoare.
Licenta MAR

Licentele nu se pot cumpara separat, ci numai impreuna cu un calculator/laptop/pos second hand/refurbished numai de la companii acreditate Microsoft Registred Refurbisher, ca si COMLEX SYSTEM SRL.

Cand expira o licenta achizitionata prin programul Microsoft Registered Refurbisher?

Licentele nu expira niciodata, insa sunt valabile doar pentru calculatorul achizitionat.

Daca mi se strica calculatorul, imi pierd licenta?

- Orice componenta din calculator se poate inlocui fara sa-ti pierzi licenta, mai putin placa de baza. 
- La Schimbarea HDD/SSD-ului pentru licentele OEM( vezi pct.1 din clasificare)

Copyright © 2017 PreturiBune.ro

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Aflati mai multe x